Korrekturlæsning

At overse egne fejl og mangler i en større opgave/afhandling/ansøgning mv. er utrolig nemt, og det er ærgerligt at sende/udgive noget, der er behæftet med fejl eller som kan misforstås.

Jeg tilbyder derfor at være dit “kontrollerende øje” ved at læse korrektur på opgaver, afhandlinger, ansøgninger, danske breve, dokumenter, brochurer, manuskripter og lignende, der skal mangfoldiggøres og måske udgives i rapport- eller bogform.