Sprogrevision

Ud over korrekturlæsning består en sproglig revision i at fjerne og omskrive dårlige formuleringer i teksten, der kan give anledning til misforståelser. De opstår let, hvis sætningerne er knudrede eller for lange. Jeg omskriver teksten, så meningen fremstår klar og tydelig.

I en sproglig revision indgår også en finpudsning af ordvalget, så stil og tone bliver passende.