Transskribering

En klar og tydelig indspilning med en god lydstyrke og normal talehastighed er det bedste grundlag for en perfekt transskribering. Det er ensbetydende med, at jeg hurtigt og præcist kan transskribere indspilningen. Hvis du har en lydfil med dårlig lyd, er du velkommen til at sende filen til mig, hvorefter jeg vil vurdere, om den kan transskriberes. Hvis det kan lade sig gøre at transskribere lydfilen giver jeg dig et fast tilbud herpå.

Det er en almindelig opfattelse, når man bestiller en transskriberingsydelse for første gang, at det tager en time at afskrive en times indspilning. I virkeligheden tager det mindst tre til fire gange så lang tid og det er under forudsætning af, at der kun er én person, der taler med en klar stemme og at der ikke er baggrundsstøj. Dette gælder også for forelæsninger og nogle interviewformer. Drejer det sig derimod om gruppeinterviews, møder eller konferencer med mange medvirkende, kan transskribering tage meget længere tid.